Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023

Thứ ba, 16:45 14/03/2023 | Giáo dục

GĐXH - Năm 2023, có 4 trường quân đội tuyển nữ là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần và Học viện Khoa học quân sự. Trong khi đó, các trường công an dự kiến tuyển nữ ở hầu hết các ngành.

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2023Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2023

GĐXH - Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2023.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường quân đội năm 2023

Năm 2023, có 4 trường quân đội tuyển nữ là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần và Học viện Khoa học quân sự. Đa phần các ngành học của 4 học viện này đều tuyển nữ. Cụ thể:

Học viện Quân y

Năm 2023, Học viện Quân y tuyển 342 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. 2/3 ngành tuyển sinh năm 2023 của trường là Y khoa, Dược tuyển thí sinh nữ. Cụ thể:

- Khu vực phía Bắc: Ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa) tuyển sinh 20 thí sinh nữ thường trú. Ngành Dược tuyển 1 thí sinh nữ thường trú (tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa).

- Khu vực phía Nam: 10 thí sinh nữ thường trú tại (tổ hợp xét tuyển Toán, Hóa, Sinh; Toán, Lý, Hóa). Ngành Dược tuyển 1 thí sinh nữ thường trú (tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa).

Riêng ngành Y học dự phòng, Học viện Quân y chỉ tuyển sinh nam.

Học viện Kỹ thuật quân sự

Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 458 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. Đối với ngành Đào tạo kỹ sư quân sự, học viện tuyển sinh theo 2 tổ hợp xét tuyển là Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh. Học viện dành 13 chỉ tiêu cho thí sinh nữ có nơi thường trú phía Bắc và 7 chỉ tiêu nữ cho thí sinh thường trú tại phía Nam.

Tiêu chí và chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 1.

Các trường quân đội dành khá ít chỉ tiêu cho nữ trong mùa tuyển sinh 2023. (Ảnh minh họa)

Học viện Khoa học quân sự

Năm 2023, Học viện Khoa học quân sự tuyển 90 chỉ tiêu. 4/5 ngành của học viện tuyển sinh nữ trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 2 thí sinh nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn), ngành Ngôn ngữ Nga tuyển 2 thí sinh nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn; Tiếng Nga, Toán, Văn), ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 2 nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn; Tiếng Trung Quốc, Toán, Văn), ngành Quan hệ Quốc tế tuyển 2 nữ (tổ hợp xét tuyển Tiếng Anh, Toán, Văn).

Học viện Hậu cần

Năm 2023, Học viện Hậu cần tuyển sinh đại học quân sự 198 chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các ngành tuyển nữ của Học viện Hậu cần năm 2023 là Hậu cần quân sự: tuyển 3 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Bắc, 1 thí sinh nữ có nơi thường trú phía Nam (tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh).

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an năm 2023

Kỳ thi tuyển sinh năm 2023 của các trường công an vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước bao gồm 3 phương thức tuyển sinh. Cụ thể:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo dự thảo hướng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, đa phần các ngành đều tuyển nữ. Cụ thể:

Học viện An ninh

Dự kiến, năm 2023, Học viện An ninh tuyển tổng số 390 chỉ tiêu, đào tạo 3 nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 290 chỉ tiêu; ngành An toàn thông tin 100 chỉ tiêu và ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 50 chỉ tiêu. Riêng ngành Y khoa không tuyển thí sinh nữ.

Các ngành tuyển nữ năm 2023 của học viện cụ thể như sau: tuyển 1 chỉ tiêu nữ cho ngành Nghiệp vụ an ninh cho mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 đối với phương thức 1; 1 chỉ tiêu nữ ở mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 với phương thức 2. Đối với phương thức 3, học viện dự kiến tuyển 9 chỉ tiêu nữ ở vùng 1, 8 thí sinh nữ ở vùng 2, 4 thí sinh nữ ở vùng 3 và 2 thí sinh nữ ở vùng 8.

Với ngành An toàn thông tin, học viện dự kiến tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 1; 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 2; 3 thí sinh nữ ở phía Bắc và 3 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 3.

Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển tổng số 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh chỉ tiêu nữ cho nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát như sau: phương thức 1 - 2 thí sinh vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 2: 2 thí sinh vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 3: 17 thí sinh vùng 1, 16 thí sinh vùng 2, 8 thí sinh vùng 3 và 2 thí sinh vùng 8.

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Học viện tuyển sinh chỉ tiêu nữ cho nhóm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước như sau:

Phương thức 1: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 2: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 3: 3 thí sinh nữ phía Bắc, 3 thí sinh nữ phía Nam.

Trường Đại học An ninh nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Ngành nghiệp vụ An ninh tuyển sinh nữ năm 2023 như sau: Phương thức 1: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 2: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 3: 3 thí sinh nữ vùng 4, 2 thí sinh vùng 5, 6 thí sinh vùng 6, 5 thí sinh nữ vùng 7 và 2 thí sinh vùng 8.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

Chỉ tiêu tuyển nữ năm 2023 dự kiến như sau: Đối với phương thức 1, trường tuyển mỗi vùng 1 chỉ tiêu gồm các vùng 4, 5, 6, 7. Tương tự ở phương thức 2, trường tuyển mỗi vùng 4, 5, 6, 7 một chỉ tiêu nữ.

Trường dành khá nhiều chỉ tiêu nữ cho phương thức 3, cụ thể: 6 chỉ tiêu cho vùng 4, 3 chỉ tiêu nữ cho vùng 5, 12 chỉ tiêu nữ cho vùng 6, 11 chỉ tiêu cho vùng 7 và 2 chỉ tiêu nữ cho vùng 8.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường tuyển sinh nữ năm 2023 cả ở phía Bắc và phía Nam. Tuy nhiên số chỉ tiêu khá ít.

Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; phương thức 2: tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; phương thức 3: tuyển 3 thí sinh nữ ở phía Bắc, 3 thí sinh nữ ở phía Nam.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Năm 2023, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật –Hậu cần.

Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 2, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 3, trường tuyển 3 thí sinh nữ ở phía Bắc, 3 thí sinh nữ ở phía Nam.

Học viện Quốc tế

Học viện Quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cụ thể cho ngành Ngôn nữ Anh phương thức 1 là 4, phương thức 2 là 4 chỉ tiêu và phương thức 3 là 7 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phương thức 1 là 3 chỉ tiêu, phương thức 2 là 3 chỉ tiêu và phương thức 3 là 4 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 3.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 4.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 5.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 6.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an dự kiến 2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023

GĐXH - Năm 2023, các trường khối ngành Công an nhân dân dự kiến tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy và 1.185 chỉ tiêu hệ trung cấp.

Những thay đổi quan trọng trong tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2023?Những thay đổi quan trọng trong tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2023?

GĐXH - Theo dự kiến năm 2023, tuyển sinh của các trường thuộc Bộ Công an sẽ có một số thay đổi so với năm trước.

Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều kiện và thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2023

Điều kiện và thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2023

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2023, các trường quân đội dự kiến tổ chức sơ tuyển từ cuối tháng 3 đến trước ngày 20/5.

Bộ GD-ĐT: 'Thí sinh không cần dự quá nhiều kỳ thi để đỗ đại học'

Bộ GD-ĐT: 'Thí sinh không cần dự quá nhiều kỳ thi để đỗ đại học'

Giáo dục - 12 giờ trước

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng nhưng cũng không quá ít.

Học tốt ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký vào những ngành nào?

Học tốt ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký vào những ngành nào?

Giáo dục - 13 giờ trước

Nhiều phụ huynh băn khoăn, khi con học tốt môn Ngoại ngữ, ngoài các ngành về ngôn ngữ, còn những cơ hội nào khác?

Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023: Gia tăng khả năng trúng tuyển theo nguyện vọng cho thí sinh tại Trường Đại học Y tế Công cộng

Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023: Gia tăng khả năng trúng tuyển theo nguyện vọng cho thí sinh tại Trường Đại học Y tế Công cộng

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Việc đa dạng hình thức và tổ hợp tuyển sinh của Trường Đại học Y tế Công cộng năm nay được học sinh và phụ huynh vô cùng quan tâm, bởi sự gia tăng khả năng trúng tuyển theo nguyện vọng, đặc biệt đối với lĩnh vực đặc thù và có tỷ lệ cạnh tranh cao như Y tế.

Học sinh lớp 3 ngất xỉu rồi tử vong tại sân trường ở Long An

Học sinh lớp 3 ngất xỉu rồi tử vong tại sân trường ở Long An

Giáo dục - 2 ngày trước

Một học sinh lớp 3 trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo, huyện Đức Hòa (Long An), đang vui chơi cùng bạn bè thì bất ngờ gục xuống sân trường, tử vong.

29 học sinh lớp 7 dương tính ma túy ở Đồng Tháp là tin đồn thất thiệt

29 học sinh lớp 7 dương tính ma túy ở Đồng Tháp là tin đồn thất thiệt

Giáo dục - 2 ngày trước

Ngày 17/3, Công an TP Cao Lãnh khẳng định, thông tin 29 học sinh lớp 7 Trường THCS Kim Hồng dương tính với ma túy là sai sự thật.

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 4 môn bắt buộc

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 4 môn bắt buộc

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để lấy ý kiến của xã hội. Theo đó, Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc.

Bộ trưởng GD&ĐT nói về sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học

Bộ trưởng GD&ĐT nói về sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học

Giáo dục - 3 ngày trước

"Một chữ "trường" và một chữ "đại học", tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn, thể hiện một sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Hà Nội dự kiến tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ đầu tháng 7

Hà Nội dự kiến tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ đầu tháng 7

Giáo dục - 3 ngày trước

Năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp tăng hơn so với năm học 2022-2023; trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng hơn khoảng 38.000 em.

Quy định mới về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi vào đại học

Quy định mới về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi vào đại học

Giáo dục - 3 ngày trước

Các học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cần lưu ý quyền lợi được xét tuyển thẳng vào các trường đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT và ưu tiên xét tuyển ở mùa tuyển sinh 2023.

Top