Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

Điều cần làm nếu bị khóa liên lạc một chiều khi chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao với các nhà mạng

Điều cần làm nếu bị khóa liên lạc một chiều khi chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao với các nhà mạng

Xã hội

GĐXH – Nhiều thuê bao đã bị khóa liên lạc một chiều từ ngày 1/4 khi chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao. Theo các nhà mạng nếu điện thoại bị khóa liên lạc, để hoạt động bình thường trở lại bạn cần làm những điều sau.

Top