Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cực đoan

Cắt bỏ mũi để giống nhân vật truyện tranh

Cắt bỏ mũi để giống nhân vật truyện tranh

Bốn phương

Một fan cuồng truyện tranh đi đến chỗ cực đoan khi làm cho mình giống một nhân vật phản diện, bằng cách tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần mũi mình.

Top