Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sản phẩm đề án 818

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về phương tiện tránh thai của người dân nhờ công tác xã hội hóa

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về phương tiện tránh thai của người dân nhờ công tác xã hội hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc triển khai thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) không chỉ góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước mà còn làm thay đổi thói quen từ việc bao cấp, miễn phí sang chủ động khi tham gia các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân tại Vĩnh Long.

Top