Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắp tới (từ ngày 1/7), hàng triệu công chức, viên chức mừng thầm vì tiền lương tăng 30% khi áp dụng chính sách mới

Thứ ba, 12:53 02/04/2024 | Đời sống

GĐXH - Theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương lương tối thiểu vùng. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Theo phương án nêu trên, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Sắp tới (1/7), lao động trong hai ngành sẽ được tăng lương nhiều nhấtSắp tới (1/7), lao động trong hai ngành sẽ được tăng lương nhiều nhất

GĐXH - Từ 01/7/2024, sẽ có 2 ngành được tăng lương nhiều nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực Nhà nước.

Sắp tới (từ ngày 1/7), hàng triệu công chức, viên chức mừng thầm tiền lương tăng 30% khi áp dụng chính sách mới - Ảnh 2.

Từ 1/7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Ảnh minh họa: TL

9 loại phụ cấp áp dụng theo chế độ tiền lương mới

Sau khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới sẽ được chính thức áp dụng. Cụ thể:

Phụ cấp kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Mức phụ cấp kiêm nhiệm = 10% x Mức lương hiện hưởng

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên vượt khung được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp có thời gian làm việc liên tục từ đủ 10 năm (120 tháng) trở lên trong ngạch hoặc chức danh được bổ nhiệm, kể từ ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công tác hoặc bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh.

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung = Mức lương hiện hưởng + (Mức lương tối thiểu chung x 10%) x (Thâm niên vượt khung)

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp khu vực được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Mức phụ cấp khu vực = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp khu vực)

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Phụ cấp trách nhiệm công việc được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp được giao thực hiện những nhiệm vụ hoặc công việc có yêu cầu cao về trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chất lượng, hiệu quả công việc.

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc)

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp phải thường xuyên đi công tác xa gia đình theo yêu cầu công việc.

Mức phụ cấp lưu động = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp lưu động)

Phụ cấp theo thâm niên nghề

Phụ cấp thâm niên nghề được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp làm nghề hoặc công việc có tính chất đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức phụ cấp thâm niên nghề = Mức lương tối thiểu chung x (Thâm niên nghề)

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là khoản phụ cấp hình thành dựa trên sự hợp nhất ba khoản phụ cấp, trợ cấp đang tồn tại hiện nay: phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính

Khi cải cách tiền lương, lương cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi, trong đó bao gồm việc chế độ phụ cấp sẽ có quy định mới được phân loại theo đơn vị hành chính thay vì phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo đang được áp dụng.

Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang

Phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Mức phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang được xác định trên cơ sở tính chất đặc thù của nghề nghiệp, công việc hoặc điều kiện lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sắp tới (từ ngày 1/7), hàng triệu công chức, viên chức mừng thầm tiền lương tăng 30% khi áp dụng chính sách mới - Ảnh 3.

Từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Ảnh minh họa: TL

Tiếp tục tăng lương thêm 7%/năm từ 2025

Từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương có bảng lương mới với mức tăng lương hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức, viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%.

Việc tăng lương thêm 7% để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP và được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc Quốc hội thông qua chính sách cải cách tiền lương lần này vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời sự, tạo tâm trạng vui tươi, phấn khởi trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng vạn du khách chuẩn bị đón Lễ hội Hoa hồng lớn nhất Tây Bắc với vô vàn trải nghiệm hấp dẫn

Hàng vạn du khách chuẩn bị đón Lễ hội Hoa hồng lớn nhất Tây Bắc với vô vàn trải nghiệm hấp dẫn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sắp tới, Lễ hội Hoa hồng năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/4 tại Sa Pa (Lào Cai). Dự kiến Lễ hội Hoa hồng sẽ trở thành tâm điểm hot nhất miền Bắc trong suốt 2 tháng hè năm nay.

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến máu cứu người

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến máu cứu người

Đời sống - 3 giờ trước

Với thành tích 123 lần hiến máu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) được vinh danh "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023" trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Cảnh 'ngổn ngang' trên đường phố Hà Nội sau trận mưa lớn

Cảnh 'ngổn ngang' trên đường phố Hà Nội sau trận mưa lớn

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trận mưa lớn kèm gió giật mạnh vào tối 20/4 tại Hà Nội khiến hàng loạt cây cổ thụ trên các tuyến đường nội đô bật gốc, gãy đổ... Nhiều biển hiệu quảng cáo bị gió giật hư hỏng nặng.

4 điểm mới về BHYT sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7 tới đây, người dân nên biết

4 điểm mới về BHYT sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7 tới đây, người dân nên biết

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý về chính sách BHYT sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024.

Mê mẩn sắc hoa điệp vàng khoe sắc khắp phố phường xứ Huế

Mê mẩn sắc hoa điệp vàng khoe sắc khắp phố phường xứ Huế

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa điệp vàng bung nở, khoe sắc khắp những con đường, góc phố như tô điểm thêm cho vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng của mảnh đất Cố đô Huế.

Tin sáng 21/4: Diễn biến không khí lạnh từ nay đến tháng 5; Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 21/4: Diễn biến không khí lạnh từ nay đến tháng 5; Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới (20-30/4); dì ruột cháu Đ. đã thông tin tình hình sức khỏe của nam sinh sau gần 1 tháng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ...

Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ la liệt đè trúng nhiều ô tô trên nhiều tuyến phố.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Top