Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu quả đề án 818

Quảng Bình: Đẩy mạnh truyền thông để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai

Quảng Bình: Đẩy mạnh truyền thông để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, hiện nay, thói quen sử dụng miễn phí các phương tiện tránh thai của người dân tại Quảng Bình đang dần được xóa bỏ. Thay vào đó, nhiều người dân đã lựa chọn và chấp nhận trả chi phí phương tiện tránh thai phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Nguyên nhân khiến một số địa phương chưa triển khai thực hiện Đề án 818

Nguyên nhân khiến một số địa phương chưa triển khai thực hiện Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các chính sách hiện hành về DS-KHHGĐ của một số địa phương đề cập đến vấn đề thu phí dịch vụ KHHGĐ và mua phương tiện tránh thai chưa được xem xét nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng kế hoạch Đề án 818.

Bạc Liêu: Nhận thức về xã hội hoá phương tiện tránh thai từng bước được nâng lên

Bạc Liêu: Nhận thức về xã hội hoá phương tiện tránh thai từng bước được nâng lên

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hiện nay, tại Bạc Liêu, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã nhận thức hơn về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác xã hội hoá, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực tuyên truyền, vận động, quảng bá sản phẩm đến người dân nên hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên.

Lào Cai: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được triển khai Đề án 818

Lào Cai: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được triển khai Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để thực hiện hiệu quả Đề án 818, tỉnh Lào Cai chú trọng vào các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về xã hội hóa công tác dân số nói chung và xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng.

Đảm bảo công bằng xã hội, sự bền vững của công tác dân số nhờ xã hội hóa

Đảm bảo công bằng xã hội, sự bền vững của công tác dân số nhờ xã hội hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ là một chủ trương mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra một nền tảng cho sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ trong tình hình mới.

Top