Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số vùng đồng bào dân tộc ít người ở Hà Giang

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số vùng đồng bào dân tộc ít người ở Hà Giang

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Với việc đẩy mạnh công tác truyền thông dân số trong tình hình mới, chất lượng dân số của đồng bào dân tộc ít người huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thay đổi, đa dạng hóa hình thức truyền thông đẩy mạnh  hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới

Thay đổi, đa dạng hóa hình thức truyền thông đẩy mạnh hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của công tác dân số trong tình hình mới, theo các chuyên gia, cần nhận thức đúng, thay đổi đa dạng hóa hình thức truyền thông thay đổi hành vi về Dân số và Phát triển.

60 năm ngành Dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững: Sự cần thiết thay đổi chính sách từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

60 năm ngành Dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững: Sự cần thiết thay đổi chính sách từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Điểm mới đáng chú ý đầu tiên về công tác dân số trong tình hình mới chính là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội.

60 năm ngành Dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững: Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay

60 năm ngành Dân số - Vì một Việt Nam phát triển bền vững: Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam xác định, phát triển bền vững là mục tiêu chiến lược của quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, trọng tâm của chính sách dân số cần phải thay đổi thích ứng với bối cảnh phát triển mới, như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển việc làm có giá trị cao để tận dụng cơ cấu "dân số vàng"; phát triển hệ thống giáo dục và y tế phù hợp với cơ cấu dân số thay đổi mạnh mẽ; dân số già và an sinh xã hội; mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ lụy; di dân và chất lượng cuộc sống...

Cách thức tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Cách thức tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo Ban tổ chức, loại hình báo chí dự Giải bao gồm báo in và báo điện tử. Tác phẩm tham dự Giải được đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí và cơ quan tuyên truyền kể từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 10/10/2021.

Đại học Đà Lạt tuyển sinh hệ chính quy chuyên ngành Dân số và Phát triển

Đại học Đà Lạt tuyển sinh hệ chính quy chuyên ngành Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bắt đầu từ năm học 2021, Đại học Đà Lạt mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Dân số và Phát triển, với chỉ tiêu tuyển sinh là 50.

Thanh Hoá kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển tỉnh

Thanh Hoá kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển tỉnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển tỉnh Thanh Hóa.

“Quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm công tác dân số trên cả nước”

“Quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm công tác dân số trên cả nước”

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Quyết định được ban hành sẽ làm cho đội ngũ làm công tác dân số trên cả nước yên tâm hơn, vững vàng hơn về tổ chức bộ máy khi vẫn được giữ ổn định như hiện nay tại tất cả các cấp.

Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc thực hiện Đề án giúp đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sáng 11/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 137/NQ-CP. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và chủ trì Hội nghị.

6 sự kiện nổi bật của ngành Dân số năm 2020

6 sự kiện nổi bật của ngành Dân số năm 2020

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2020 là một năm có nhiều hoạt động nổi bật và tích cực của ngành Dân số với 6 chương trình lớn thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã được phê duyệt và đưa vào triển khai thực hiện. Cùng với đó là những sự kiện và dấu mốc quan trọng của công tác dân số thời gian qua. Báo Gia đình và Xã hội xin trân trọng điểm lại các nội dung này.

Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hoá phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết

Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hoá phát triển đất nước là yêu cầu cấp thiết

Dân số và phát triển

GiadinhNet – “Dân số phải được lồng ghép vào kế hoạch hóa phát triển. Ðây là yêu cầu, cũng là giải pháp quan trọng khi chuyển trọng tâm chính sách dân số sang Dân số và Phát triển”, GS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội nhấn mạnh.

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

Đổi mới truyền thông, vận động, đẩy mạnh truyền thông về Dân số và Phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Trước bối cảnh mới của công tác dân số, các chuyên gia cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới công tác truyền thông, vận động. Trong đó, chú trọng truyền thông về các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW và sự chuyển hướng trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển, giải quyết toàn diện các vấn đề của công tác dân số trong tình hình mới.

Đưa nghiên cứu về Dân số và Phát triển thành một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

Đưa nghiên cứu về Dân số và Phát triển thành một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nội dung nghiên cứu cần tập trung làm rõ mối quan hệ có tính quy luật giữa động thái dân số (sự thay đổi về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số) với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện công tác dân số

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, chuyển đổi nội hàm về Dân số và Phát triển là một vấn đề lớn. Do vậy, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động về Dân số và Phát triển là yêu cầu cần thiết trong công tác dân số hiện nay.

Tọa đàm trực tuyến: Chất lượng dân số - Nền tảng của sự phát triển

Tọa đàm trực tuyến: Chất lượng dân số - Nền tảng của sự phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với quan điểm: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”, vì vậy, một trong những mục tiêu rất quan trọng được Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Công tác dân số trong tình hình mới nêu rõ là: Nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong tọa đàm dưới đây, các chuyên gia đầu ngành về dân số đã cùng nhau chỉ ra tầm quan trọng của chất lượng dân số đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số nước ta trong thời gian tới. Tọa đàm do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội tổ chức, phát hành trên báo điện tử Gia đình và Xã hội tại địa chỉ giadinh.net.vn. Trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tọa đàm!

Top