Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 22 - 28/1/2024): Khu vực Thành phố và hàng loạt huyện nằm trong danh sách mất điện cả tuần

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 22 - 28/1/2024): Khu vực Thành phố và hàng loạt huyện nằm trong danh sách mất điện cả tuần

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần này, một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý…

Lịch cắt điện Bắc Giang tuần này (15 - 21/1/2024): Nhiều khu vực nằm trong diện mất điện liên tục trong tuần

Lịch cắt điện Bắc Giang tuần này (15 - 21/1/2024): Nhiều khu vực nằm trong diện mất điện liên tục trong tuần

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Bắc Giang, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Việt Yên …

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (8 - 14/1/2024): Nhiều khu dân cư nằm trong danh sách mất điện từ sáng sớm

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (8 - 14/1/2024): Nhiều khu dân cư nằm trong danh sách mất điện từ sáng sớm

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (2 - 7/1/2024): Hàng loạt huyện nằm trong diện mất liên tục, nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (2 - 7/1/2024): Hàng loạt huyện nằm trong diện mất liên tục, nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (25 - 2/1/2024): Cuối năm hàng loạt khu vực dân cư vẫn nằm trong diện mất điện

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (25 - 2/1/2024): Cuối năm hàng loạt khu vực dân cư vẫn nằm trong diện mất điện

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (18 – 24/12): Hàng loạt huyện nằm trong diện mất liên tục, nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (18 – 24/12): Hàng loạt huyện nằm trong diện mất liên tục, nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này từ 11 – 17/12: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện mất điện từ sáng sớm

Lịch cắt điện Nam Định tuần này từ 11 – 17/12: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện mất điện từ sáng sớm

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng, Nam Định tuần này (từ 4 – 10/12) mới nhất

Chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng, Nam Định tuần này (từ 4 – 10/12) mới nhất

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định và Điện lực Hải Phòng, trong tuần sẽ có nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không có điện để dùng.

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 27/11 đến 1/12): Khu vực Thành phố và các huyện lân cận mất đều, nhiều khu dân cư gần 10 tiếng không có điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 27/11 đến 1/12): Khu vực Thành phố và các huyện lân cận mất đều, nhiều khu dân cư gần 10 tiếng không có điện để dùng

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Trực Ninh…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 20 – 26/11): Nhiều huyện liên tục mất từ sáng sớm, nửa ngày không có điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 20 – 26/11): Nhiều huyện liên tục mất từ sáng sớm, nửa ngày không có điện để dùng

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Giao Thủy…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 13 – 19/11): Thời tiết chuyển rét nhưng hàng loạt khu dân cứ vẫn nằm trong kế hoạch mất điện dài

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 13 – 19/11): Thời tiết chuyển rét nhưng hàng loạt khu dân cứ vẫn nằm trong kế hoạch mất điện dài

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 6 – 12/11): Giảm thời gian cắt nhưng tăng khu vực mất điện trên toàn Thành phố và các huyện

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 6 – 12/11): Giảm thời gian cắt nhưng tăng khu vực mất điện trên toàn Thành phố và các huyện

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 30/10 – 5/11): Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện, có nơi mất 11 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 30/10 – 5/11): Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện, có nơi mất 11 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên…

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 23 – 29/10): Danh sách khu dân cư mất xếp hàng dài, có nơi 10 tiếng không có điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 23 – 29/10): Danh sách khu dân cư mất xếp hàng dài, có nơi 10 tiếng không có điện để dùng

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản, Giao Thủy,…

Lịch cắt điện Bắc Giang tuần này (từ 17 – 22/10): Danh sách nơi cắt dài dằng dặc, nhiều nơi mất điện cả buổi

Lịch cắt điện Bắc Giang tuần này (từ 17 – 22/10): Danh sách nơi cắt dài dằng dặc, nhiều nơi mất điện cả buổi

Xã hội

GĐXH - Theo dự kiến lịch cắt điện tuần này (từ 17 – 22/10) của Công ty Điện lực Bắc Giang, nhiều khu dân cư, công ty, đơn vị thuộc khu vực Thành phố và các quận, huyện lân cận bị mất điện liên tục.

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 16 – 22/10): TP. Nam Định mất cả tuần, có nơi 12 tiếng không có điện để dùng

Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 16 – 22/10): TP. Nam Định mất cả tuần, có nơi 12 tiếng không có điện để dùng

Xã hội

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Vụ Bản, Giao Thủy, Nam Trực…

Top