Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội phấn tới năm 2030, 100% phụ nữ tuổi sinh đẻ tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại

Hà Nội phấn tới năm 2030, 100% phụ nữ tuổi sinh đẻ tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Trước bối cảnh dịch bệnh, Hà Nội đã chuyển hướng hoạt động truyền thông từ hình thức tập trung nhóm lớn sang hình thức phù hợp như hoạt động truyền thông tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp… 9 tháng đầu năm nay, công tác dân số đã có nhiều kết quả. Hà Nội phấn đấu tới năm 2030, 100% phụ nữ tuổi sinh đẻ tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Tiền Giang: Đưa việc thực hiện Đề án 818 vào Bảng điểm thi đua cuối năm

Tiền Giang: Đưa việc thực hiện Đề án 818 vào Bảng điểm thi đua cuối năm

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đến nay, Tiền Giang đã hình thành hệ thống cung cấp, phân phối sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Đề án, triển khai cho tất cả các huyện, xã của tỉnh.

Chuyển biến công tác dân số ngay từ tuyến huyện sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 818

Chuyển biến công tác dân số ngay từ tuyến huyện sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các sản phẩm từ Đề án 818 được người dân hưởng ứng tích cực sau 5 năm triển khai đã góp phần mang lại những chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ ngay từ tuyến huyện.

Gia Lai chủ động triển khai các hoạt động của Đề án 818 bằng nguồn kinh phí địa phương

Gia Lai chủ động triển khai các hoạt động của Đề án 818 bằng nguồn kinh phí địa phương

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Gia Lai là một trong các tỉnh tích cực triển khai Đề án, đặc biệt tự triển khai các hoạt động bằng nguồn kinh phí địa phương. Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.

Đề án 818 đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Tiền Giang

Đề án 818 đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Tiền Giang

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sự nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện Đề án 818 đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh nhà. Bằng các hoạt động truyền thông, các sản phẩm của Đề án đã trở nên quen thuộc với người dân.

Không chờ bao cấp, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện xã hội hóa biện pháp tránh thai

Không chờ bao cấp, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện xã hội hóa biện pháp tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hành vi của người dân về sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Hà Tĩnh từ bao cấp miễn phí đã thay đổi sang dịch vụ, mua bán. Nhiều người dân đã chi trả tiền để chủ động thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Đa dạng thêm phương tiện tránh thai vào kênh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả của Đề án 818

Đa dạng thêm phương tiện tránh thai vào kênh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả của Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hiện nay Đề án 818 đã có 28 sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS/KHHGĐ theo phân khúc thị trường được đưa vào phân phối. Tuy nhiên, theo kiến nghị của nhiều nhiều chuyên gia, để nâng cao hiệu quả của Đề án 818 cần đáp ứng đầy đủ và đa dạng các phương tiện tránh thai…

Nam Định tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản
góp phần chuyển mình trong công tác dân số

Nam Định tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản góp phần chuyển mình trong công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đề án 818 đã góp phần đáp ứng nhu cầu và nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người dân, đồng thời tăng cường huy động sự tham gia đóng góp hơn nữa của các doanh nghiệp trong công tác này.

Đề án 818 triển khai hiệu quả khi các cơ sở y tế tăng cường xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản

Đề án 818 triển khai hiệu quả khi các cơ sở y tế tăng cường xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việc các cơ sở y tế tăng cường xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản được đánh giá góp phần quan trọng trong triển khai hiệu quả Đề án 818. Một số Trung tâm y tế huyện đã đẩy mạnh triển khai ngay từ khi có kế hoạch, nhờ đó có nhiều kết quả tích cực.

Người dân Khánh Hòa chấp nhận trả tiền để được lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu

Người dân Khánh Hòa chấp nhận trả tiền để được lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những PTTT và các sản phẩm này đều thuộc Đề án 818 của Bộ Y tế, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, được phân phối thông qua kênh bán hàng xã hội hóa của đề án đã dần thay đổi thói quen của người dân. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng dần.

Nguyên nhân khiến một số địa phương chưa triển khai thực hiện Đề án 818

Nguyên nhân khiến một số địa phương chưa triển khai thực hiện Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các chính sách hiện hành về DS-KHHGĐ của một số địa phương đề cập đến vấn đề thu phí dịch vụ KHHGĐ và mua phương tiện tránh thai chưa được xem xét nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng kế hoạch Đề án 818.

Đa dạng các hình thức truyền thông về xã hội hoá phương tiện tránh thai ở Tây Ninh

Đa dạng các hình thức truyền thông về xã hội hoá phương tiện tránh thai ở Tây Ninh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nhờ tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã từng bước thay đổi nhận thức, chấp nhận sử dụng và trả phí với các sản phẩm phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình được phân phối theo Đề án.

Những bài học quý báu từ việc triển khai hiệu quả Đề án 818 tại Lạng Sơn

Những bài học quý báu từ việc triển khai hiệu quả Đề án 818 tại Lạng Sơn

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo ngành Dân số Lạng Sơn, Đề án 818 được triển khai có hiệu quả là nhờ sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống y tế - dân số từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố…trong việc triển khai các hoạt động của Đề án phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương.

Lào Cai: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được triển khai Đề án 818

Lào Cai: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được triển khai Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để thực hiện hiệu quả Đề án 818, tỉnh Lào Cai chú trọng vào các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về xã hội hóa công tác dân số nói chung và xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng.

Đề án 818 góp phần nâng cao chất lượng dân số tại Hải Dương

Đề án 818 góp phần nâng cao chất lượng dân số tại Hải Dương

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sau 5 năm, hoạt động của Đề án 818 tại Hải Dương đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. Ngành dân số đề nghị tỉnh bố trí kinh phí và cơ chế thực hiện tiếp chương trình xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Khoảng trống trong công tác cung cấp dịch vụ KHHGĐ

Khoảng trống trong công tác cung cấp dịch vụ KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ở nước ta hiện nay vẫn còn 33 tỉnh/thành có mức sinh cao, chiếm 42% dân số cả nước. Nhu cầu về biện pháp tránh thai còn cao trong khi công tác cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS vẫn còn một khoảng trống.

Top